Suomen kansantalouden tilastot kertovat kasvusta

Suomen kansantalouden tilastot kertovat kasvusta

Vuodesta 2015 alkanut Suomen kansantalouden kasvu jatkuu yhä. Ennustelaitosten ja pankkien ekonomistien povaama talouden kasvun taittumista ei juuri nyt ole näköpiirissä.

Talouden arvonlisästä suurin osa muodostuu palveluista ja niitä käytetään Suomessa edelleen paljon.

Tietojenkäsittelyn palveluiden toimialan, johon peliteollisuuskin kuuluu, kasvu jatkuu vahvana. Myös tehdasteollisuus jatkaa edelleen kasvuaan. Rakentamisessakaan näy vielä hiipumisen merkkejä, sillä rakentamisen tilauskanta nousi yli keskimääräisen tason.

Kuluttajat ja yritykset myönteisiä

Tilastokeskuksen kuluttajahaastatteluista selviää, että kuluttajat arvioivat maaliskuussa kotitaloutensa rahatilanteen erittäin hyväksi ja että työttömyyden uhka on omalla kohdalla edelleen vähentynyt selvästi. Kuluttajien odotus sekä omasta että Suomen taloudesta vahvistui maaliskuussa.

Elinkeinoelämän keskusliiton yrityksille tekemässä haastattelussa myös yritysten oma näkemys suhdannetilanteesta on keskimääräistä vahvempi. Henkilöstön määrä jatkoi kasvuaan kaikilla toimialoilla. Yrityksissä rekrytointivaikeudet ovat yhä huomattava ongelma useimmilla toimialoilla, joillakin toimialoilla yrityksissä nähdään osaavan työvoiman olevan jopa esteenä kasvulle.

Nuorten työllisyysaste on kasvussa

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 25—34 vuotiaiden työllisyysaste, eli työllisten osuus työvoimasta, oli helmikuussa kasvussa ja vastaavasti työttömyysaste laskussa. Nuorten, eli 15–24-vuotiaiden työttömyysaste oli helmikuussa 1,5 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Ennustaminen on aina vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen, mutta juuri nyt Suomen taloudellinen tilanne näyttää valoisalta.

Veli-Pekka Karvinen,

Yliaktuaari, Tilastokeskus

Raha kiinnostaa nuoria

Raha kiinnostaa nuoria

Varallisuus luo turvallisuutta

Varallisuus luo turvallisuutta

0