Kiinnostaako digitaalinen palvelukehitys? Solitan akatemiat käynnistyvät taas

Kiinnostaako digitaalinen palvelukehitys? Solitan akatemiat käynnistyvät taas

Kiinnostaako digitaalinen palvelukehitys?

Solitan Akatemiat käynnistyvät taas alkuvuodesta

Maailma muuttuu ja palvelut digitalisoituvat. Käytämme nykyään päivittäin lukuisia sovelluksia sekä työ- että vapaa-aikanamme ja jopa asioidessamme viranomaisyhteyksissä.  IT-alalla asiakkaiden tarve määrittää sen, mitä erilaisia palveluita lähdetään kehittämään. Hyviä ideoita toki myös jalostetaan sovelluksiksi, mutta pääosa töistä tehdään tilauspohjalta. Usein vanhemmat ja kokeneemmat työtoverit ovat niitä, jotka auttavat töissä vastikään aloittaneita etenkin työssä asiakasrajapinnassa ja laajempien kokonaisuuksien hahmottamisessa sekä pilkkomisessa osaprojekteiksi. Perehtymiseen saa apua myös Akatemiassa, joka on uusien työntekijöiden yhteinen koulu.

Taikurit sovellusten taustalla

Oskari Burri on 25-vuotias tamperelainen diplomi-insinööri, joka työskentelee digitalisaation parissa ohjelmoijana. Usein tällaista työntekijää kutsutaan myös kehittäjäksi tai koodaajaksi. Devaaja-titteli tulee englannin sanasta Developer eli kehittäjä.

-        Kun hain töihin, minulla ei ollut mitään mielikuvaa siitä, millaisia työtehtäviä kätkeytyi eri nimikkeiden taakse, kertoo Software Engineer Oskari Burri.

Mikä siis avuksi? Rohkeutta vaan.

-        Hain avointa paikkaa, mutta minut ohjattiin kehittäjien akatemiaan, kertoo nykyään Solitalla työskentelevä Oskari.

Oskarilla opinnot olivat vielä kesken, kun hän pääsi akatemian kautta töihin. Opinnäytetyö, eli insinööritermein diplomityö on tehty osana nykyistä työtä.

Oskarin ajatukset olivat aluksi aavistuksen jopa kauhistuneita: uudet työkaverit olivat olleet alalla toistakymmentä vuotta. Miten voin ikinä pärjätä näille kavereille? Ajatukset ovat sen jälkeen muuttuneet. Nykyään hän on asiantuntija pilvipalveluissa ja työskentelee eri Microsoft-teknologioiden parissa. Esimerkkinä hän mainitsee Microsoft Azuren. 

IT-alalla pystyy kehittymään nopeasti huippuosaajaksi, sillä teknologiat ovat kaikille uusia. Ikä ja työssäoloaika eivät ole niin selkeitä mittareita kuin on totuttu ajattelemaan. Urakehitystä ei voi etukäteen ennustaa. Moni asia riippuu omasta ahkeruudesta ja kiinnostuksesta perehtyä asioihin.

Kuka tahansa voi olla huippuasiantuntija siinä mitä tekee, Oskari toteaa.

Aino hallitsee dataa

Data Engineer Aino Vaittinen on 31 -vuotias tuotantotalouden diplomi-insinööri, joka on opiskellut myös matematiikkaa ja ohjelmointia Helsingin yliopistolla. Hän haki itse suoraan Data-asiantuntijoiden akatemiaan. Koulutuksen lisäksi hänellä oli hakiessaan jo työkokemusta yritysten toiminnanohjausjärjestelmien parista. Aino käsittelee ja analysoi työssään suuria määriä tietoa. Työ on hyvin itsenäistä.

- Saan esimieheltäni korkean tason suuntaviivat siihen, mitä minun pitää tehdä. Päätän itse ja tiimin kanssa, mikä on järkevä tapa tehdä työtä, Aino kertoo.

Työssä yhdistyy vapaus ja vastuu – ja se on tosi hyvä asia.

-        Olen oivaltanut, etten ole ikinä valmis. Nykyinen tieto saattaa olla hyödytöntä 20 vuoden kuluttua, hän kuvailee teknologia-alan jatkuvan oppimisen prosessia.

Aino muistuttaa tärkeästä asiasta: kukaan meistä tunne tulevaisuutta.

Kehitys on niin nopeaa, että emme oikeastaan tiedä, millaisia töitä ja toimenkuvia tulevaisuudessa teknologia-alalla on.

Mukaan uuteen akatemiaan?

Solitan työnantajamielikuvasta ja rekrytoinneista vastaa Jenni Kivikoski, Head of Talent Acquisition. Hänen tiiminsä huolehtii siitä, että kaikki hakemukset käydään tarkkaan läpi, ohjaten hakijat oikealle tiimille ja siitä perehdytysprosessin.

Solitalle töihin hakiessa yksi tärkeimmistä asioista on kyky ottaa uutta tietoa vastaan, Jenni Kivikoski, Head of Talent Acquisition, korostaa.

Yli 20 vuoden olemassaolonsa aikana Solita kasvanut 830+ henkeä työllistäväksi yritykseksi. Liikevaihto, joka kuvaa vuosittaisen vaihdannan määrää, oli viimeksi päättyneellä tilikaudella 91 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan kasvun on ennustettu jatkuvan, joten uusien uteliaiden työkavereiden tarve ei ole kadonnut mihinkään.

Alkuvuodesta 2020 alkaa taas uusi akatemia kuuden viikon intensiivisellä perehdytysjaksolla, jonka aikana tutustutaan solitalaiseen tapaan tehdä töitä eli yrityskulttuuriin ja muihin akatemialaisiin sekä solitalaisiin. Vertaistuki onkin kaikkien mielestä paras asia, jota akatemiasta saa.

Kuin yhdestä suusta kolmikko toteaa: Akatemian paras piirre on se, ettei kukaan ei jää yksin.

Kuvassa Solitan Helsingin toimiston parvekkeella Head of Talent Acquisition Jenni Kivikoski 29 (vas.), joka toimii rekrytoinnista ja työntekijäkokemuksesta vastaavana päällikkönä. Keskellä Software Engineer Oskari Burri, 25 ja oikealla Data Engineer Aino Vaittinen, 31.

solita.fi

Mentorointi on kokonaisvaltaista itsensä kehittämistä

Mentorointi on kokonaisvaltaista itsensä kehittämistä

TAT toi verkkoon uudet liike-elämän oppimateriaalit

TAT toi verkkoon uudet liike-elämän oppimateriaalit

0