All in Opiskelu

Mentorointi on kokonaisvaltaista itsensä kehittämistä

Laura Siltala on kirjoittanut Suomen mentoreiden tämänkertaisen kolumnin. Hän on ollut itse ohjelman aktori, eli mentoroitava, sekä työskennellyt järjestön viestinnässä. Lauran mielestä mentorointi opettaa juuri niitä asioita, joita ei opeteta korkeakoulussa. Tämän lisäksi hän on huollissaan millineaalien kasvavasta uupumisesta työelämässä. Lue nuoren vaikuttajan näkemys siitä, kannattaako mentorointiin panostaa aikaa ja ajatusta.

TAT toi verkkoon uudet liike-elämän oppimateriaalit

Talous ja nuoret TAT on julkaissut oppimateriaaleja, joita opettajat voivat käyttää eri luokka- ja opetusasteilla nuorten talous-, liike-elämän ja työelämätaitojen kehittämiseksi. Tein lyhyen katsauksen materiaaleihin. Niissä oli kätevä hakutoiminto, josta opettaja voi etsiä itselleen käyttökelpoisia aineistoja. Myös aineistojen laadut oli lajiteltu sen mukaan, oliko haussa video, esitys tai muu materiaali.

Nuorelle työn murros voi näkyä kaaoksena

Keskustelu työn murroksesta käy kiivaana. Suomessa on perinteisesti uskottu siihen, että kun suoritat yhden korkeakoulututkinnon, pääset hyvälle työuralle. Jatkossa tämä ei enää riitä. Maailma digitalisoituu ja automatisoituu. Työprosessit muuttuvat alati kiihtyvällä vauhdilla. Suorittavaa työtä katoaa, mutta toisaalta uutta, asiantuntijatasoista työtä syntyy digitalisaation myötä koko ajan.