AAVARAHA on uusi nuorten talousmedia, jonka taustalla on voittoa tavoittelematon, samanniminen yhdistys.

AAVARAHAN SYNTYTARINA

Catarina Myllärniemi on helsinkiläinen tiedottaja ja toimittaja, BBA ja MBA, joka on opiskellut opettajaksi ja urheiluohjaajaksi. Pitkä ura liike-elämässä vaihtui miehen kuoleman ja oman sairastumisen myötä toisenlaisiin tehtäviin. Myöhemmin urallaan opettajana, valmentajana ja taloustoimittajana osa-aikaisesti toimineen naisen halu auttaa oli kuitenkin suuri. Digitalisaatio ajoi nopeasti viestinnän toimialaa eteenpäin, ja erilaisissa yhteistyö- ja startup-kollektiiveissa Catarina huomasi, että nuoret kaipaavat suunnistusapua nykymaailmassa, jossa vanhat ohjeet, opit ja lainalaisuudet eivät päde. Näin syntyi ajatus julkaisusta, joka yhdistäisi useita medioita, perinteistä painettua mediaa sosiaaliseen ja verkkomediaan sekä uutiskirjeisiin. Mukaan lähti merkittävä joukko asiantuntijoita, ja suvun nuoria edustajia. Perustamiskokous pidettiin Helsingissä, Sofia Future Farmissa, huhtikuussa 2019.

Mukana Aavarahan hallituksessa toimivat diplomi-insinööri & lisensiaatti Anu Moisio Haaga-Heliasta. Hän toimii yhdistyksen puheenjohtajana. Catarina on Aavarahan päätoimittaja ja yhdistyksen toiminnanjohtaja. Journalistiopiskielija Atte Moisio, Juhana Virkkunen Finanssivalvonnasta, Johanna Virkkunen Helsingin kaupunki, luokanopettaja ja voimisteluvalmentaja, Axel Virkkunen, opiskelija sekä Pekka Somer, varainhallinta, EVLI. Hallituksessa on rautainen annos talous- ja opetusalan osaamista.

Aavarahan ensimmäinen numero on ilmestynyt 15.5.2019.

Julkaisulle on myönnetty ISSN 2669-9664, painettu lehti, ja ISSN 2669-9672 verkkojulkaisu. Aavaraha on rekisteröity yhdistys ja sen virallinen nimi on AAVARAHA ry ja sen y-tunnus on 3084244-4. Yhdityksen kotipaikka on Helsinki.

Aavaraha-verkkolehden ja painetun lehden päätoimittaja Catarina Myllärniemi on journalistiliiton jäsen. Mediassa noudatetaan journalistin ohjeita, ja sen toimitus perustuu linjaukseen, jossa on huomioitu keskeisen makrotalouden ilmiöt ja niihin liittyvät mikrotalouden ilmiöt, kuten yritystalous, työelämä, vastuullinen kuluttaminen ja taloustaidot.

Kiitämme erityisesti ensimmäisten numeroiden julkaisujen apuna omalla luovalla kirjoituspanokseellaan olleita tahoja: Tilastokeskus, Suomen Mentorit, TAT Talous ja nuoret.

Ei tarvitse olla rikas kyetäkseen auttamaan. Hyvä tahto, taidot ja kyky kuunnella ovat sitä pysyvää pääomaa, jolla maailma menee eteenpäin.
— Catarina Myllärniemi