Nuorelle työn murros voi näkyä kaaoksena

Keskustelu työn murroksesta käy kiivaana. Suomessa on perinteisesti uskottu siihen, että kun suoritat yhden korkeakoulututkinnon, pääset hyvälle työuralle. Jatkossa tämä ei enää riitä. Maailma digitalisoituu ja automatisoituu. Työprosessit muuttuvat alati kiihtyvällä vauhdilla. Suorittavaa työtä katoaa, mutta toisaalta uutta, asiantuntijatasoista työtä syntyy digitalisaation myötä koko ajan.

Mentorointi auttaa tunnistamaan vahvuudet

Suomen Mentorien tavoitteena on auttaa korkeakoulutettuja nuoria työelämään. Ideana on tarjota nuorelle kokenut konkari, joka sparraa työnhaussa ja työelämän alkumetreillä. Mentori ei ole opettaja, pikemminkin kriittinen ystävä. Suomen Mentorien mentorit toimivat vapaaehtoisina ja sitoutuvat vuoden pituiseen mentoriohjelmaan.